+ Doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội và tận dụng hiệu quả EVFTA sau 2 năm thực thi
+ Thanh lọc thị trường để phát triển bền vững
+ Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến các lô hàng nếu phát hiện virus SARS-CoV-2
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 29/07