Diễn biến giá VLXD cơ bản đến tháng 4/2021.
Giá Đá tự nhiên.
Giá Đá Granite, Marble.
Giá Máy phát điện Huyndai, Hitachi.
Giá Hộp giảm tốc.
Giá Máy bơm nước Ebara.
Giá Trang thiết bị bảo hộ lao động.
Thông báo giá VLXD tỉnh Trà Vinh