Diễn biến giá vật liệu xây dựng cơ bản.
Giá đá Granite, Marble.
Giá Máng cáp tôn zam.
Giá Thiết bị báo cháy, chữa cháy.
Giá Rèm lá dọc, rèm gỗ.
Số liệu các mặt hàng XNK chủ yếu với Nhật Bản.
Tham khảo giá NK thép lá, thép tấm, thép hợp kim thị trường Trung Quốc.