Diễn biến giá VLXD cơ bản.
Giá đầu cốt đống, ống co nhiệt.
Giá dụng cụ đo Stanley.
Giá ống uPVC, nhựa Đạt Hòa.
Giá trần nhôm, lam chắn nắng.
Số liệu XNK thức ăn gia súc, phân bón, thuốc trừ sâu tháng 6/2021.
Tham khảo giá NK thép không gỉ, thép không hợp kim.
Thông báo giá VLXD tỉnh Cà Mau