XEM BẢN TIN MẪU

Bản tin định kỳ HÀNG TUẦN cung cấp thông tin tổng hợp, phân tích và dự báo về diễn biến thị trường xuất nhập khẩu, giá cả, cung cầu của mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ (mây, tre, cói, thảm và gốm sứ mỹ nghệ …) chi tiết theo từng mặt hàng tại thị trường trong nước và thế giới. 


Một số nội dung chính trong Bản tin:
- Thông tin chi tiết hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ trong tuần: Đơn giá, lượng, thị trường, cửa khẩu, điều kiện giao hàng.
Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tuần (Giá: FOB)

Một số lô hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong tuần (Giá: CIF)

- Kim ngạch xuất khẩu chi tiết mặt hàng theo tháng, bao gồm bảng thị trường xuất khẩu, bảng chủng loại mặt hàng xuất khẩu.


Cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu (% theo kim ngạch)

- Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ theo từng thị trường theo tháng, năm; bảng mặt hàng chi tiết, thị trường cung cấp, tỷ trọng của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của thị trường; bảng doanh nghiệp theo thị trường. 
- Tình hình nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu từ thị trường cung cấp chính, về lượng, giá và trị giá nhập khẩu theo tháng, năm, bảng doanh nghiệp theo thị trường cung cấp.
Các thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu cho Việt Nam (Lượng: m3; Trị giá: nghìn USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
- Tình hình xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ theo tháng, năm, chi tiết theo mặt hàng và thị trường xuất khẩu.
- Thông tin chi tiết xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ trong tuần: giá, lượng, thị trường, cửa khẩu, điều kiện giao hàng.
Một số lô hàng gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu trong kỳ (Giá: FOB)

Một số lô hàng mây, tre, cói, thảm xuất khẩu trong kỳ (Giá: FOB)

Ngoài ra, các bài viết trong bản tin cung cấp thông tin về chính sách điều hành sản xuất kinh doanh, thông tin tham khảo về hội chợ, đối tác doanh nghiệp và nhu cầu tiêu thụ, xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ trên thị trường Việt Nam và thế giới.
 

XEM BẢN TIN MẪU