Theo dõi diễn biến giá nhập khẩu của gần 400 lô hàng dược phẩm nhập về trong kỳ này nhận thấy giá ít biến động, một số mặt hàng có giá tăng/giảm so với giá nhập 6 tháng đầu năm 2021 như: Diane-35 (Cyproterone Acetate 2Mg; Ethinylestradiol 0.035Mg) h/1vỉ x 21v nhập từ Đức, giá 3,38 USD/hộp, giảm 5,03%; orxiga (Dapagliflozin 10Mg) h/2vỉ x 14v nhập từ Bỉ giá 14 USD/hộp, tăng 1,5%...
So với giá nhập khẩu của 6 tháng đầu năm 2021, giá nhập khẩu NPL dược phẩm trong kỳ biến động mạnh với thời điểm so sánh.
11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ Thụy Sỹ đạt 79,41 triệu USD, giảm 9,71% so cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu dược phẩm từ Thụy Sỹ ổn định. 
11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dược từ Ấn Độ vào nước ta đạt 52,34 triệu USD, giảm 12,03% so với cùng kỳ năm 2020.  Giá nhập khẩu NPL dược phẩm từ Ấn Độ biến động. Trong 11 tháng năm 2021, doanh nghiệp nhập khẩu NPL dược phẩm từ Ấn Độ đạt gần 70 doanh nghiệp.
Trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu máy đo huyết áp và thiết bị của Việt Nam giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,2USD. Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore là những thị trường cung cấp chính, chiếm đến 81,2% tỷ trọng.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
Tin kinh tế tổng hợp
Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần
Diễn biến nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong tuần
Diễn biến nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần 
Nhập khẩu dược phẩm từ Thụy Sỹ đạt gần 80 triệu USD
Ấn Độ - Thị trường nhập khẩu nguyên liệu dược phẩm lớn thứ hai của Việt Nam
11 tháng năm 2021, nhập khẩu máy đo huyết áp và thiết bị của Việt Nam giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái 
Tin hoạt động chuyên ngành
Thông tin chính sách
Thị trường tiền tệ
Tin thế giới
Tham khảo một số dược phẩm nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2021

DANH MỤC HÌNH
Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ Thụy Sỹ qua các tháng của năm 2019-2021
Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dược từ Ấn Độ qua các tháng năm 2019 - 2021
Kim ngạch nhập khẩu máy đo huyết áp và thiết bị qua các tháng trong năm 2020 – 2021
Cơ cấu thị trường cung cấp máy đo huyết áp (bao gồm cả thiết bị) trong 11 tháng năm 2021
Một số máy đo huyết áp nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021 có giá thay đổi so với giá nhập năm 2020
Tham khảo tỷ giá USD tại các NHTM năm 2019-2021
Tham khảo giá bán một số ngoại tệ tại NHTM (Theo giá bán của VCB)

DANH MỤC BẢNG
Một số mặt hàng dược phẩm mới nhập khẩu trong kỳ
Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm nhập khẩu trong kỳ
Một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu có giá thay đổi trong kỳ
Tham khảo một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu trong kỳ
Tham khảo một số TTB y tế có giá thay đổi trong tuần
Tham khảo một số TTB y tế nhập khẩu trong tuần
10 công ty tiêu biểu về nhập khẩu dược phẩm từ Thụy Sỹ trong 11 tháng năm 2021
Tham khảo một số NPL dược phẩm nhập từ Ấn Độ trong 11 tháng năm 2021
Tham khảo một công ty tiêu biểu về nhập khẩu NPL dược phẩm từ Ấn Độ trong 11 tháng năm 2021
20 công ty tiêu biểu nhập khẩu máy đo huyết áp (bao gồm thiết bị) trong tháng 11/2021
Tham khảo một số dược phẩm nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2021