2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam tăng 89,9% về lượng và 109,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020...
1.    Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2021
Mặc dù trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 02/2021 ước tính đạt khá cao...
2.    Chủng loại cao su xuất khẩu tháng 1/2020
Giá xuất khẩu các chủng loại cao su tiếp tục tăng trong tháng 01/2021. Cụ thể, giá bình quân hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280) đạt ...
Bảng 1: Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 01/2021