Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh chiếm tỷ trọng 1,42% trong tháng 8/2023 và chiếm 1,55% trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2023 của cả nước.
 
Giá rau, củ, quả tại Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 có xu hướng tăng so với tháng trước; so với cùng tháng năm trước có một số loại quả tăng mạnh.

Công ty Summer Berry (TSBC) đã ký thỏa thuận với nhà tạo giống Berrytech của Ý để trồng và phân phối giống mâm xôi Amalia Rossa trong phạm vi Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland.

Chủng loại hàng rau quả nhập khẩu chính của Vương quốc Anh trong 7 tháng năm 2023 là HS 2004 (rau đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đông lạnh…) chiếm 9,26% lượng nhập khẩu đạt 525.698 tấn; tiếp đến là HS 0803 (chuối, bao gồm chuối, tươi hoặc khô) chiếm 8,84% lượng đạt 501.784 tấn; HS 2009 (Nước ép trái cây, bao gồm. hèm nho và nước ép rau quả, chưa lên men, chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác) chiếm 8,51% lượng đạt 482.716 tấn; HS 0805 chiếm 7,2% lượng đạt 408.353 tấn;...

Chủng loại hàng rau quả xuất khẩu chính của Vương quốc Anh trong 7 tháng năm 2023 là HS 0713 (các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ, đã hoặc chưa bỏ vỏ hoặc lạng xẻ) chiếm 35,96% lượng nhập khẩu đạt 172.300 tấn; tiếp đến là HS 0701 (khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh) chiếm 23,98% lượng nhập khẩu đạt 114.923 tấn; HS 2005 (các loại rau khác đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh (không bao gồm bảo quản bằng,…) chiếm 7,94% lượng đạt 38.025 tấn;...

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, các doanh nghiệp ở Vương quốc Anh (bao gồm: Vương quốc Anh, Scotland và xứ Wales) có thể vận chuyển hàng bán lẻ đóng gói sẵn cũng như một số hàng hóa rời bao gồm trái cây và rau quả qua “làn đường xanh” đến Bắc Ireland, theo Khuôn khổ Windsor. Đây là Chương trình Phong trào Bán lẻ Bắc Ireland.

Vương quốc Anh đưa ra các yêu cầu khai báo nhập khẩu mới và kiểm tra đối với một số hàng hóa, bao gồm thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp khác trong Mô hình hoạt động mục tiêu biên giới (TOM) của Vương quốc Anh sẽ áp dụng từ ngày 31 tháng 1 năm 2024. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 
 
1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM TRONG UKVFTA    
1.1. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Vương quốc Anh    
1.2. Tình hình chung về xuất khẩu rau quả của Việt Nam.
    
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH  
2.1. Thị trường rau quả tại Vương quốc Anh    
2.1.1. Giá rau quả tại thị trường Vương quốc Anh trong tháng 9/2023    
2.1.2. Công ty Summer Berry ký thỏa thuận độc quyền với Berrytech để phát triển và tiếp thị Amalia Rossa.   
2.1.3. Thống kê lượng quả mọng hàng tuần được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh.    
2.2. Tình hình nhập khẩu rau quả của Vương quốc Anh    
2.3. Tình hình xuất khẩu rau quả của Vương quốc Anh    
3.    DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU RAU QUẢ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH.
    
4. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG RAU QUẢ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH    
4.1.    Dán nhãn hộp NI cho làn đường xanh từ ngày 1 tháng 10    
4.2.    Thay đổi tờ khai nhập khẩu từ ngày 31/01/2024.

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh tới tháng 8/2023    
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của rau quả xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong tổng rau quả của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới tới tháng 8/2023    
Biểu đồ 3: Tổng số tấn quả mọng hàng tuần được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh Tháng 9 - năm 2023    
Biểu đồ 4: Tỷ lệ phần trăm hàng tuần của tổng số quả mọng của Vương quốc Anh được bán so với tổng thị phần tạp hóa    
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu mã HS 08 (quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) của Vương quốc Anh tới tháng 7/2023    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường cung cấp mã HS08 (quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 7 và 7 tháng năm 2023.    
Biểu đồ 7: Lượng xuất khẩu mã HS08 (quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) của Vương quốc Anh tới tháng 7/2023 .   
Biểu đồ 8: Tỷ trọng mã HS 08 (quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) của Vương quốc Anh xuất khẩu sang các thị trường tháng 7 và 7 tháng năm 2023.    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá bán một số loại rau quả tại Vương quốc Anh tháng 9/2023   
Bảng 2: Tổng hợp số liệu quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh Tháng 9/2023    
Bảng 3: Chủng loại hàng rau quả của Vương quốc Anh nhập khẩu trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023    
Bảng 4: Top 25 thị trường cung cấp mã HS 08 (quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023    
Bảng 5: Chủng loại rau quả của Vương quốc Anh xuất khẩu trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023    
Bảng 6: Top 25 thị trường xuất khẩu mã HS 08 (quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) của Vương quốc Anh trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023    
Bảng 7: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu rau quả theo mã HS 080390 tháng 7/2023.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Brexit          : Vương quốc Anh rời EU
DEFRA       : Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh
DN              : Doanh nghiệp
FSA            : Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency-FSA)
FTA             : Hiệp định thương mại tự do
ITC              : Trung tâm Thương mại quốc tế
MRL            : Dư lượng tối đa (Maximum Residue Limits)
OPSS          : Văn phòng Tiêu chuẩn và An toàn sản phẩm Vương quốc Anh (Office for Products Safety and Standards)
PC              : Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
UKVFTA     : Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len (hay còn gọi là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai Len)