Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh đổi chiều giảm trong tháng 10/2023 so với tháng 9/2023. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường này tăng so với 10 tháng năm 2022. Xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Vương quốc Anh chiếm tỷ trọng 0,30% trong tháng 10/2023 và chiếm 0,42% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng năm 2023 của cả nước (cùng kỳ năm trước chiếm tỷ trọng lần lượt là 0,67% và 0,64%).

Giá rau, củ, quả tại Vương quốc Anh trong tháng 11/2023 tiếp tục tăng so với tháng trước; so với cùng tháng năm trước có một số loại rau củ tăng mạnh như dâu tây, dưa leo, súp lơ xanh 
Một giống bông cải xanh thân tím mới có nhiều dinh dưỡng hơn đã được Sakata tung ra thị trường với nỗ lực làm cho loại rau này hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.

Nhập khẩu hàng rau quả của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt 705 nghìn tấn với trị giá 931 triệu bảng Anh, giảm 7,26% về lượng và giảm 4,12% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 9/2022, giảm 1,59% về lượng nhưng tăng 6,32% về trị giá. Tính chung 9 tháng năm 2023, lượng nhập khẩu đạt 7.140 nghìn tấn với trị giá hơn 9.656 triệu bảng Anh, giảm 6,85% về lượng nhưng tăng 6,17% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng rau quả của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt 54 nghìn tấn với trị giá 70,9 triệu bảng Anh, tăng 18,44% về lượng và tăng 1,17% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 9/2022, giảm 30,39% về lượng và giảm 6,44% về trị giá. Tính chung 9 tháng năm 2023, lượng xuất khẩu đạt 578 nghìn tấn với trị giá 638,17 triệu bảng Anh, giảm 22,16% về lượng và giảm 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Vương quốc Anh đã thông báo về cách tiếp cận mới để kiểm soát nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Vương quốc Anh từ Liên minh châu Âu (bao gồm cả Ireland) trong Mô hình hoạt động mục tiêu biên giới (TOM), sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM TRONG UKVFTA
1.1. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Vương quốc Anh   
1.2. Tình hình chung về xuất khẩu rau quả của Việt Nam   
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH
2.1. Thị trường rau quả tại Vương quốc Anh    
2.1.1. Giá rau quả tại thị trường Vương quốc Anh trong tháng 11/2023    
2.1.2. Sakata ra mắt bông cải xanh Purple Magic.   
2.1.3. Thống kê lượng quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh hàng tuần    
2.2. Tình hình nhập khẩu rau quả của Vương quốc Anh    
2.3. Tình hình xuất khẩu rau quả của Vương quốc Anh    
3. DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU RAU QUẢ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH
4. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG RAU QUẢ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
Kiểm soát nhập khẩu của Vương quốc Anh: Mô hình hoạt động mục tiêu biên giới (TOM).

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ   
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
Biểu đồ 1: Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh tới tháng 10/2023    
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của rau quả xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong tổng rau quả của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới tới tháng 10/2023    
Biểu đồ 3: Tổng số quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh hàng tuần trong tháng 11 năm 2023    
Biểu đồ 4: Tỷ lệ phần trăm hàng tuần của tổng số quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh trong tháng 11 năm 2023    
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu mã HS 07 (Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được) của Vương quốc Anh tới tháng 9/2023    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường cung cấp mã HS07 (Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây) nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Biểu đồ 7: Sản lượng xuất khẩu mã HS 08 (Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) của Vương quốc Anh tới tháng 9/2023    
Biểu đồ 8: Tỷ trọng mã HS 08 (Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) của Vương quốc Anh xuất khẩu sang các thị trường tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
    
DANH MỤC BẢNG    
Bảng 1: Giá bán một số loại rau quả tại Vương quốc Anh tháng 11/2023    
Bảng 2: Tổng hợp số liệu quả mọng của Anh được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh Tháng 11/2023    
Bảng 3: Tổng hợp tỷ lệ phần trăm quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh hàng tuần trong tháng 11/2023    
Bảng 4: Chủng loại hàng rau quả của Vương quốc Anh nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 5: Top 25 thị trường cung cấp mã HS 20 (Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây) nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023    
Bảng 6: Chủng loại rau quả của Vương quốc Anh xuất khẩu trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 7: Top 25 thị trường xuất khẩu mã HS 08 (Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa) của Vương quốc Anh trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 8: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu rau quả theo mã HS 080440 tháng 9/2023.