Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh đạt 2,28 triệu USD trong tháng 9/2023, tăng 17,53% so với tháng 8/2023 và tăng 75,83% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường này đạt 18,41 triệu USD, tăng 19,34% so với 9 tháng năm 2022.
- Giá rau, củ, quả tại Vương quốc Anh trong tháng 10/2023 có xu hướng tăng so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng tháng năm trước có một số loại rau củ giảm mạnh như bí xanh, củ cải vàng. 

Các siêu thị tại Vương quốc Anh đang có nhu cầu ngày càng tăng về hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp trái cây mềm do lo ngại sản phẩm có thể thiếu hụt.
Theo số liệu thống kê của Hải quan Vương quốc Anh, nhập khẩu hàng rau quả của Vương quốc Anh trong tháng 8/2023 đạt 760 nghìn tấn với trị giá 971 triệu bảng Anh, giảm 8,54% về lượng và giảm 6,34% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 8/2022, tăng 0,98% về lượng và tăng 8,57% về trị giá. Tính chung 8 tháng năm 2023, lượng nhập khẩu đạt 6.435 nghìn tấn với trị giá 8.726 triệu bảng Anh, giảm 7,4% về lượng nhưng tăng 6,15% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng rau quả của Vương quốc Anh trong tháng 8/2023 đạt hơn 45 nghìn tấn với trị giá 70,08 triệu bảng Anh, giảm 9,2% về lượng nhưng tăng 5,42% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 8/2022, giảm 19,76% về lượng và giảm 0,77% về trị giá. Tính chung 8 tháng năm 2023, lượng xuất khẩu đạt 525 nghìn tấn với trị giá 567,27 triệu bảng Anh, giảm 21,21% về lượng và giảm 1,53% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, một số hàng hóa nằm trong phạm vi của Chương trình Phong trào Bán lẻ Bắc Ireland (NIRMS) được chuyển sang diện “Luồng Xanh”. 
- Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023, doanh nghiệp sẽ không phải thông báo trước trên hệ thống IPAFFS hoặc PEACH đối với hoa và rau quả có mức độ rủi ro thấp từ EU.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 
                 
1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM TRONG UKVFTA                
1.1. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Vương quốc Anh                    
1.2. Tình hình chung về xuất khẩu rau quả của Việt Nam        
            
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH 
2.1. Thị trường rau quả tại Vương quốc Anh                    
2.1.1. Giá rau quả tại thị trường Vương quốc Anh trong tháng 10/2023                    
2.1.2. Các nhà bán lẻ tại Vương quốc Anh đang tìm kiếm hợp đồng dài hạn trong lĩnh vực trái cây mềm.                    
2.1.3. Thống kê lượng quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh hàng tuần                    2.2. Tình hình nhập khẩu rau quả của Vương quốc Anh                    
2.2.1. Tổng nhập khẩu rau quả                    
2.2.2. Thị trường nhập khẩu rau quả                    
2.3. Tình hình xuất khẩu rau quả của Vương quốc Anh                    
2.3.1. Tổng xuất khẩu rau quả                     
2.3.2. Thị trường xuất khẩu rau quả.
                    
3. DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU RAU QUẢ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH  
             
4. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG RAU QUẢ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH                

4.1.Thông tin cụ thể về sản phẩm theo “Khung Thỏa thuận Windsor” từ ngày 1 tháng 10 năm 2023  
4.2.Bỏ yêu cầu thông báo trước cho hàng hóa từ Liên minh Châu Âu (EU) có mức độ rủi ro thấp từ ngày 17 tháng 11 năm 2023.  

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ         
           
Biểu đồ 1: Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh tới tháng 9/2023           
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của rau quả xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong tổng rau quả của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới tới tháng 9/2023                    
Biểu đồ 3: Tổng số quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh hàng tuần trong tháng 10 năm 2023                    
Biểu đồ 4: Tỷ lệ phần trăm hàng tuần của tổng số quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh trong tháng 10 năm 2023                    
Biểu đồ 5: Giá trị nhập khẩu mã HS 20 (Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây) của Vương quốc Anh tới tháng 8/2023                    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường cung cấp mã HS20 (Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây) nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 8 và 8 tháng năm 2023                    
Biểu đồ 7: Giá trị xuất khẩu mã HS 20 (Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây) của Vương quốc Anh tới tháng 8/2023                    
Biểu đồ 8: Tỷ trọng mã HS 20 (Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây) của Vương quốc Anh xuất khẩu sang các thị trường tháng 8 và 8 tháng năm 2023                    
                    
DANH MỤC BẢNG                    
Bảng 1: Giá bán một số loại rau quả tại Vương quốc Anh tháng 9/2023                    
Bảng 2: Tổng hợp số liệu quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh Tháng 10/2023     
Bảng 3: Tổng hợp tỷ lệ phần trăm quả mọng được bán cho các siêu thị ở Vương quốc Anh hàng tuần trong tháng 10/2023                    
Bảng 4: Chủng loại hàng rau quả của Vương quốc Anh nhập khẩu trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023                    
Bảng 5: Top 25 thị trường cung cấp mã HS 20 (Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây) nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023                   
Bảng 6: Chủng loại rau quả của Vương quốc Anh xuất khẩu trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023         
Bảng 7: Top 25 thị trường xuất khẩu mã HS 20 (Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây) của Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023                    
Bảng 8: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu rau quả theo mã HS 070190 tháng 8/2023