Phần 1. Tình hình giao thương đối với ngành dược phầm trong UKVFA
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2023, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam đạt 290,17 triệu USD, giảm 10,37% so với tháng trước và giảm 2,13% so với cùng thời điểm năm 2022. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm đạt 2,8 tỷ USD, tăng 2,96% so với cùng kỳ năm trước. Về tỷ trọng nhập khẩu dược phẩm trong tổng kim ngạch nhập khẩu chung của Việt Nam, nhập khẩu dược phẩm lần lượt chiếm 0,98% trong tháng 10/2023 và chiếm 1,05% trong 10 tháng đầu năm 2023. Có 3 nhóm hàng HS 4 chữ số được nhập khẩu từ Vương quốc Anh vào Việt Nam trong tháng 10/2023, lần lượt là HS 3002, HS 3003 và HS 3004.

Theo số liệu của Hải quan Vương quốc Anh, nhập khẩu dược phẩm của nước này trong tháng 9/2023 đạt 17,03 nghìn tấn với trị giá 1,44 tỷ bảng Anh, tăng 9,41% về lượng và tăng 6,13% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 9/2022, nhập khẩu dược phẩm tăng 8,72% về lượng và giảm 14,32% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu đạt 157,29 nghìn tấn với trị giá 13,92 tỷ bảng Anh, giảm 8,88% về lượng và giảm 19,92% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Chủng loại dược phẩm nhập khẩu chính trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023 là HS 3004, HS 3002, HS 3003, HS 3001.

Xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt 12,76 nghìn tấn với trị giá 1,37 tỷ bảng Anh, giảm 12,43% về lượng và giảm 10,33% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 9/2022, xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh giảm 12,42% về lượng và giảm 27,61% về trị giá. Tính chung 9 tháng năm 2023, lượng xuất khẩu đạt 123,83 nghìn tấn với trị giá 14,71 tỷ bảng Anh, giảm 11,7% về lượng và giảm 4,03% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Chủng loại dược phẩm xuất khẩu chính trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023 là HS 3004, HS 3002, HS 3003 và HS 3001.

Phần 2. Cập nhật các quy dịnh, chính sách
1. Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Vương quốc Anh (MHRA) công bố kế hoạch mới nhằm đẩy nhanh hành trình quản lý thuốc ở Vương quốc Anh.
2. Kế hoạch đẩy nhanh mô hình phê duyệt thuốc của Vương quốc Anh gặp nhiều chỉ trích.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC PHẨM TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA        

1. Phân tích hoạt động nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam từ các thị trường trong UKVFTA        
2. Phân tích tình hình thương mại và thị trường dược phẩm của Vương quốc Anh        
2.1. Tình hình nhập khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh        
2.2. Tình hình xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh        
3. Danh sách các công ty dược phẩm ở Vương quốc Anh.
        
PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH DƯỢC PHẨM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI LEN        
1. Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Vương quốc Anh (MHRA) công bố kế hoạch mới nhằm đẩy nhanh hành trình quản lý thuốc ở Vương quốc Anh        
2. Các nhà phê bình cảnh giác với kế hoạch đẩy nhanh mô hình phê duyệt thuốc của Vương quốc Anh.

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Chủng loại dược phẩm của Vương quốc Anh nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023
Bảng 2: Top 25 thị trường Vương quốc Anh nhập khẩu dược phẩm trong tháng 9/2023
Bảng 3: Chủng loại dược phẩm của Vương quốc Anh xuất khẩu trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023
Bảng 4: Top 30 thị trường xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023
Bảng 5: Danh sách một số doanh nghiệp chuyên xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh
Bảng 6: Danh sách một số doanh nghiệp chuyên nhập khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh.