Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt 66,38 triệu USD, giảm 10,38% so với tháng 7/2023 và giảm 3,35% so với tháng 8/2022. Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang Vương quốc Anh tổng 516,98 triệu USD mặt hàng giầy dép các loại, tăng 3,87% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2023, tỷ trọng xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Vương quốc Anh chỉ chiếm 3,87% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép của nước ta và chiếm tỷ trọng 12,63 trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Vương quốc Anh.

Về chủng loại giày dép Vương quốc Anh nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là mã HS 6404 (giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt) với trị giá đạt 15,22 triệu bảng Anh trong tháng 7/2023, giảm 24,9% về lượng nhưng tăng 0,05% về trị giá so với tháng trước đó; giảm 46,1% về lượng và giảm 27,37% về trị giá so với tháng 7 năm 2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, Vương quốc Anh đã nhập khẩu từ Việt Nam tổng 130,29 triệu bảng Anh mặt hàng có mã HS 6404, giảm 19,4% về lượng nhưng tăng 5,71% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 44,59% trong tổng kim ngạch Vương quốc Anh nhập khẩu giày dép của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm.

Trong tháng 8/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 8,76 triệu USD mặt hàng túi xách, vali, ô dù, giảm 11,01% so với tháng trước đó và giảm 33,61% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính riêng 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của nước ta sang Vương Quốc Anh  đạt 69,85 triệu USD, giảm 7,42% so với cùng kỳ 2022.
Còn theo số liệu của cơ quan Thống kê Vương quốc Anh, trong tháng 7/2023, nhập khẩu giày dép của quốc gia này đạt 355,86 triệu bảng Anh, giảm 3,29% so với tháng trước và giảm 15,09% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, Vương quốc Anh nhập khẩu tổng 2,5 tỷ bảng Anh mặt hàng giày dép, giảm 8,41% so với cùng kỳ 2022.

Trong tháng 7/2023, Vương quốc Anh nhập khẩu giày dép từ Việt Nam đạt 39,19 triệu bảng Anh, giảm 14,4% về lượng và giảm 7,6% về trị giá so với tháng trước đó; giảm 19,6% về lượng và giảm 12,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, Vương quốc Anh nhập khẩu tổng 292,21 triệu bảng Anh mặt hàng giày dép từ Việt Nam, tăng 2% về lượng và tăng 17,5% về trị giá so với cùng kỳ 2022, chiếm tỷ trọng 11,53% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giầy dép của Vương quốc Anh nói chung. Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách các thị trường nhập khẩu giày dép lớn nhất của Vương quốc Anh. Nếu xét riêng ở khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 2 trong số những thị trường nhập khẩu giày dép lớn nhất của Vương quốc Anh - chỉ sau Trung Quốc.

8 tháng đầu năm, xuất khẩu giày dép của nước ta sang Vương quốc Anh có xu hướng tăng, lượng đơn hàng của các doanh nghiệp ngành da giày đã có sự cải thiện, kỳ vọng vào một bức tranh sáng hơn trong quý IV/2023 và đầu năm 2024.
Ở thời điểm hiện tại, thị trường đã có nhiều tín hiệu tích cực cho ngành da giày. Hàng tồn kho ở thị trường Vương quốc Anh đã giảm và dự báo đến cuối năm 2023 giảm sâu hơn nữa. Đây chính là cơ hội cho xuất khẩu giày dép của nước ta sang thị trường Vương quốc Anh. Dự báo, sang đầu năm 2024, số lượng đơn hàng tăng sẽ khiến cho tình hình xuất khẩu da giày của nước ta sẽ khả quan hơn.


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG CỦA NGÀNH HÀNG
DA GIÀY TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 

1. Hoạt động xuất khẩu da giày của Việt Nam sang Vương quốc Anh 
2. Phân tích cạnh tranh và thị phần mặt hàng da giày của Việt Nam tại 
Vương quốc Anh
3. Thông tin về thị trường giày dép Vương quốc Anh
3.1. Đặc điểm thị trường giày dép Vương quốc Anh 
3.2. Các doanh nghiệp nhập khẩu 
PHẦN II. CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH 
HÀNG DA GIÀY TẠI THỊ TRƯỜNG VƯƠNG QUỐC ANH 
 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Tỷ trọng xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam sang Vương 
Quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2022-2023 
Biểu đồ 2: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam sang 
Vương quốc Anh trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023 
Biểu đồ 3: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của Việt Nam 
sang Vương quốc Anh trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023  
Biểu đồ 4: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu giày dép và túi xách, vali, ô dù của 
Việt Nam sang Vương quốc Anh năm 2022 – Tháng 8/2023 

DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Các chủng loại giày dép Vương quốc Anh nhập khẩu từ Việt Nam trong 
7 tháng đầu năm 2023
Bảng 2: Nhập khẩu giày dép các loại của Vương quốc Anh từ một số thị trường 
trong 7 tháng đầu năm 2023 (Việt Nam đứng thứ 3) 

DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Một số dự báo về xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Vương quốc 
Anh trong năm 2023
Hộp 2: Thị phần giày dép của Việt Nam tại Vương quốc Anh