Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt 56,85 triệu USD, giảm 14,36% so với tháng 8/2023 và giảm 11,41% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang Vương quốc Anh tổng 573,83 triệu USD mặt hàng giầy dép các loại, tăng 2,12% so với cùng kỳ năm 2022. Với số liệu trên, tỷ trọng xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang quốc gia này chỉ chiếm 3,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép nói chung của Việt Nam và chiếm tỷ trọng 12,27 trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta sang Vương quốc Anh trong 9 tháng đầu năm 2023. 

Theo số liệu thống kê Hải quan Vương quốc Anh, chủng loại giày dép quốc gia này nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là mã HS 6404 (giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt) với trị giá đạt 17,4 triệu bảng Anh trong tháng 8/2023, tăng 20,2% về lượng và tăng 14,32% về trị giá so với tháng trước đó; giảm 35,3% về lượng và giảm 24,76% về trị giá so với tháng 8 năm 2022. Tính chung 8 tháng đầu năm, Vương quốc Anh đã nhập khẩu từ Việt Nam tổng 147,69 triệu bảng Anh mặt hàng có mã HS 6404, giảm 21,5% về lượng nhưng tăng 0,89% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 43,64% trong tổng kim ngạch Vương quốc Anh nhập khẩu giày dép của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu mặt hàng túi xách, vali, ô dù của nước ta sang Vương quốc Anh cũng ghi nhận tình trạng sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, trong tháng 9/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 6,15 triệu USD mặt hàng này sang Vương quốc Anh, giảm 29,82% so với tháng trước đó và giảm 35,07% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của Việt Nam sang Vương quốc Anh  đạt 76 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ 2022. 
Xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của Việt Nam sang Vương quốc Anh chỉ chiếm tỷ trọng 2,59% trong tổng kim ngạch xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của nước ta và chiếm tỷ trọng 1,46% trong tổng kim ngạch hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong tháng 8/2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của Việt Nam sang Vương quốc Anh chiếm tỷ trọng 2,79% trong tổng kim ngạch xuất khẩu túi xách, vali, ô dù nói chung của Việt Nam và chiếm tỷ trọng 1,71% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Vương quốc Anh. 

Theo số liệu của cơ quan Thống kê Vương quốc Anh, trong tháng 8/2023, nhập khẩu giày dép của quốc gia này đạt 405,5 triệu bảng Anh, tăng 13,95% so với tháng trước nhưng giảm 6,44% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, Vương quốc Anh nhập khẩu tổng 2,94 tỷ bảng Anh mặt hàng giày dép, giảm 8,15% so với cùng kỳ 2022. 

Trong tháng 8/2023, nhập khẩu giày dép của Vương quốc Anh từ Việt Nam đạt 46,22 triệu bảng Anh, tăng 18% về lượng và tăng 17,94% về trị giá so với tháng trước đó; tăng 6,3% về lượng và tăng 3,25% về trị giá so với cùng tháng năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, Vương quốc Anh nhập khẩu tổng 338,43 triệu bảng Anh mặt hàng giày dép từ Việt Nam, tăng 2,6% về lượng và tăng 15,29% về trị giá so với cùng kỳ 2022, chiếm tỷ trọng 11,51% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giầy dép của Vương quốc Anh nói chung. Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách các thị trường nhập khẩu giày dép lớn nhất của Vương quốc Anh. Nếu xét riêng ở khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 2 trong số những thị trường nhập khẩu giày dép lớn nhất của Vương quốc Anh - chỉ sau Trung Quốc.

9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu giày dép của nước ta sang Vương quốc Anh có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy sự hồi phục. Mặc dù con số tăng trưởng chưa thật sự ấn tượng, song đây là những tín hiệu vui, là cơ sở để các doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng trưởng bứt phá ở những tháng cuối năm. 

Theo các chuyên gia dự báo, những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh sẽ tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn phía trước đòi hỏi các doanh nghiệp ngành giày dép phải đặc biệt quan tâm để có thể tiếp cận sâu rộng hơn nữa và mở rộng thị phần trong thời gian tới.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO  
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG CỦA NGÀNH HÀNG DA GIÀY TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA

1. Hoạt động xuất khẩu da giày của Việt Nam sang Vương quốc Anh
2. Phân tích cạnh tranh và thị phần mặt hàng da giày của Việt Nam tại Vương quốc Anh
3. Thông tin về thị trường giày dép Vương Quốc Anh
3.1. Đặc điểm thị trường giày dép Vương Quốc Anh
3.2. Các doanh nghiệp nhập khẩu.

PHẦN II. CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG DA GIÀY TẠI THỊ  TRƯỜNG VƯƠNG QUỐC ANH

DANH MỤC BIỂU ĐỒ                                                

Biểu đồ1: Tỷ trọng xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam sang Vương Quốc Anh trong 9 tháng đầu năm 2022-2023                                                
Biểu đồ 2: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023                                                
Biểu đồ 3: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023                                         
Biểu đồ 4: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu giày dép và túi xách, vali, ô dù của Việt Nam sang Vương quốc Anh giai đoạn 2022 – tháng 9/2023.
                                                
DANH MỤC BẢNG                                                
Bảng 1: Các chủng loại giày dép Vương quốc Anh nhập khẩu từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023                                                
Bảng 2: Nhập khẩu giày dép các loại của Vương quốc Anh từ một số thị trường trong 8 tháng đầu năm 2023 (Việt Nam đứng thứ 3)                                                
Bảng 3: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu giày dép theo mã HS 64.03 (mã HS này doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu)                                              
                                                
DANH MỤC HỘP                                                
Hộp 1: Một số dự báo về xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong năm 2023      Hộp 2: Thị phần giày dép của Việt Nam tại Vương quốc Anh.