Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, lượng cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh tiếp tục giảm trong tháng 10/2023 so với tháng 9/2023. Tính chung 10 tháng năm 2023, lượng xuất khẩu cũng giảm so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cà phê sang thị trường Vương quốc Anh chiếm tỷ trọng 2,91% trong tháng 10/2023 và chiếm 2,42% trong tổng khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng năm 2023 của cả nước.

Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10/2023 sang Vương quốc Anh đạt 4.491 USD/tấn, tăng 9,64% so với tháng 9/2023 và tăng 46,20% so với tháng 10/2022. Tính chung 10 tháng năm 2023, giá cà phê xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang thị trường này đạt 2.672 USD/tấn, tăng 27,52% so với 10 tháng năm 2022. Mức giá cà phê trung bình sang Vương quốc Anh cao hơn giá xuất khẩu cà phê chung của Việt Nam, nhưng có cùng xu hướng tăng với giá xuất khẩu cà phê chung.

Nhập khẩu cà phê của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt 24,3 nghìn tấn với trị giá 120,5 triệu bảng Anh, tăng 21,93% về lượng và tăng 2,73% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, lượng nhập khẩu đạt 192,4 nghìn tấn với trị giá 1.107,73 triệu bảng Anh, giảm 16% về lượng nhưng tăng 1,91% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu cà phê của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt 6,3 nghìn tấn với trị giá 48,96 triệu bảng Anh, tăng 33,71% về lượng và tăng 4,08% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, lượng xuất khẩu đạt 43,5 nghìn tấn với trị giá 363,92 triệu bảng Anh, giảm 20,61% về lượng và giảm 0,88% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cà phê Saudi đã ký kết một biên bản ghi nhớ với Beans United, một nhà rang cà phê chuyên nghiệp, nhằm tăng cường phát triển thị trường cà phê Ả Rập Xê Út.

Nghiên cứu mới từ Finlays, một nhà cung cấp cà phê ủ lạnh toàn cầu, cho thấy việc tạo ra cơ hội uống thức uống mới và giá cao hơn sẽ thúc đẩy nhu cầu về cà phê ủ lạnh ở Vương quốc Anh.
Theo báo cáo thị trường cà phê tháng 10 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), chênh lệch giá cà phê Arabica và Robusta vẫn ở mức thấp do biến động ICIP vẫn ổn định.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG TRONG UKVFTA
1.1. Diễn biến lượng và trị giá xuất khẩu và tỷ trọng của thị trường Vương quốc Anh trong tổng xuất khẩu cà phê của Việt Nam
1.2. Tình hình chung về xuất khẩu cà phê của Việt Nam
1.3. Diễn biến giá xuất khẩu
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH
2.1. Tình hình nhập khẩu cà phê vào Vương quốc Anh
2.2. Tình hình xuất khẩu cà phê từ Vương quốc Anh
3. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÀ PHÊ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
3.1. Công ty Cà phê Saudi ký kết biên bản ghi nhớ với Beans United.
3.2. Doanh nghiệp Vương quốc Anh nhập khẩu cà phê.
4. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH
4.1. Nghiên cứu mới tiết lộ nguyên nhân thúc đẩy xu hướng uống cà phê ủ lạnh ở Vương quốc Anh.
4.2. Sản xuất, tiêu thụ cà phê thế giới 
5. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ  

Biểu đồ 1: Lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Vương quốc Anh tới tháng 10/2023
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của cà phê xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong tổng cà phê của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới tới tháng 9/2023
Biểu đồ 3: So sánh diễn biến giá xuất khẩu cà phê trung bình tháng của Việt Nam ra thị trường thế giới và sang thị trường Vương quốc Anh tới tháng 10/2023
Biểu đồ 4: Giá trị khẩu cà phê mã HS 0901 (cà phê, đã hoặc chưa rang hoặc khử caffein) của Vương quốc Anh tới tháng 9/2023
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường cung ứng cà phê mã HS 0901 (cà phê, đã hoặc chưa rang hoặc khử caffein) vào Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng năm 2023
Biểu đồ 6: Giá trị xuất khẩu cà phê mã HS 2101 (các chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của cà phê) của Vương quốc Anh tới tháng 9/2023
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê mã HS 2101 (các chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của cà phê) từ Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng năm 2023.

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chủng loại cà phê nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023
Bảng 2: 25 thị trường cung ứng cà phê mã HS 0901 (cà phê, đã hoặc chưa rang hoặc khử caffein) lớn nhất vào Vương quốc Anh, theo giá trị nhập khẩu 9 tháng năm 2023
Bảng 3: Chủng loại cà phê xuất khẩu của Vương quốc Anh trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023
Bảng 4: 25 thị trường xuất khẩu cà phê mã HS 2101 (các chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của cà phê) của Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng năm 2023
Bảng 5: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu cà phê mã HS 090111 tháng 9/2023.