Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài và nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu giảm ở nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực, xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang là thị trường thay thế tích cực. 
Mục lục
1.    Tình hình xuất khẩu hồ tiêu tháng 3/2021
2.    Tín hiệu tích cực từ thị trường hồ tiêu Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tháng 02/2021
Bảng 2: Nguồn cung hồ tiêu vào Thổ Nhĩ Kỳ tháng 01/2021