THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THÁNG 8, 8 THÁNG 
NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG

Giá dầu thô trên thị trường thế giới trong tháng 8/2021 đã điều chỉnh giảm tương đối lớn sau một thời gian dài liên tục tăng mạnh do lo ngại nhu cầu nhiên liệu toàn cầu sẽ suy yếu vì số ca nhiễm Covid - 19 tăng cao trong khi nguồn cung tiếp tục tăng. Triển vọng thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào…tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường xăng dầu 8 tháng, 8 tháng năm 2021 và triển vọng”.

I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI 
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới 
+ Nguồn cung:
- Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng trưởng vào năm 2022
- Nguồn cung dầu của các nước trong khối OPEC 
- Sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga
- Sản lượng dầu thô khu vực ngoài OPEC năm 2021 tăng
- Nhập khẩu dầu thô Châu Á
+ Nhu cầu:
- Nhu cầu sản phẩm hóa dầu của Ấn Độ tăng 10 lần vào năm 2050
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới 
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC 
1. Tình hình sản xuất
2.Diễn biến giá
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2021
3.1. Xuất khẩu dầu thô
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô
- Giá xuất khẩu
3.2. Xuất khẩu xăng dầu
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu
- Thị trường xuất khẩu
3.3. Nhập khẩu dầu thô
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô
- Giá nhập khẩu
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại
- Khối lượng nhập khẩu xăng dầu các loại
- Chủng loại xăng dầu các loại nhập khẩu
- Giá các chủng loại xăng dầu nhập khẩu
- Thị trường nhập khẩu
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2020 đến nay
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 5: Cơ cấu doanh thu của PVS qua các năm
Biểu đồ 6: Doanh thu lợi nhuận theo quý của PVS qua các năm
Biểu đồ 7: Cơ cấu tài sản nguồn vốn của PVS qua các năm
Biểu đồ 8: Nợ vay ròng của PVS qua các năm
Biểu đồ 9: Dòng tiền của PVS qua các năm
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng dầu thô khu vực ngoài OPEC năm 2021
Bảng 2: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 26/8/2021
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu xăng dầu các loại trong 7 tháng đầu năm 2021
Bảng 4: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong 7 tháng đầu năm 2021
Bảng 5: Giá một số chủng loại xăng dầu các loại nhập khẩu 7 tháng năm 2021