Thị trường xăng dầu thế giới tháng 9/2023 biến động tăng mạnh bởi nguồn cung thắt chặt và triển vọng lạc quan của các nền kinh tế lớn.
Dự báo cung-cầu thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường xăng dầu Việt Nam và thế giới 9 tháng năm 2023 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu 9 tháng năm 2023    
2. Diễn biến giá    
3. Công tác quản lý, điều hành giá đối với mặt hàng xăng dầu    
4. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 9 tháng năm 2023    
4.1. Xuất khẩu dầu thô 9 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
4.2. Xuất khẩu xăng dầu 9 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
4.3. Nhập khẩu dầu thô 9 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
4.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại 9 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu xăng dầu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
5. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS): Gói thầu hơn 1 tỷ USD thuộc dự án Lô B - Ô Môn có thể sắp được triển khai    
- Dự án về dồn dập, lợi nhuận kỳ vọng cải thiện mạnh, cổ phiếu PVS bứt phá về vùng đỉnh lịch sử    
- Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR): Áp dụng IFRS, định hướng niêm yết trên thị trường quốc tế    
- Giá dầu tiếp tục leo dốc lên đỉnh một năm, cổ phiếu dầu khí ngược dòng bứt phá    
- Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thô 8 tháng năm 2023    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 8 tháng năm 2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 8 tháng năm 2023    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 21/9/2023    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu dầu thô tháng 8 và 8 tháng năm 2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu xăng dầu tháng 8 và 8 tháng năm 2023    
Bảng 4: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong nửa đầu T9/2023    
Bảng 5: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T9/2023    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023