MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Trung Quốc nhập khẩu lượng dầu kỷ lục của Nga trong nửa đầu năm 2023    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu 7 tháng năm 2023    
+ Tình hình xuất khẩu    
+ Tình hình nhập khẩu    
+ Tình hình sản xuất    
2. Diễn biến giá   
3. Công tác quản lý, điều hành giá đối với mặt hàng xăng dầu    
- Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia    
4. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 7 tháng năm 2023    
4.1. Xuất khẩu dầu thô 7 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
4.2. Xuất khẩu xăng dầu 7 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
4.3. Nhập khẩu dầu thô 7 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
4.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại 7 tháng năm 2023    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu   
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
5. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.   
- PVD báo lãi cao nhất trong vòng 18 quý    
- GAS vượt kế hoạch năm chỉ sau 6 tháng đầu năm 2023   
- PLX thu về hơn 720 tỷ đồng mỗi ngày, lãi quý II/2023 hơn 1.000 tỷ đồng    
- Lợi nhuận quý II/2023 của OIL giảm    
- PSH lãi 68 tỷ trong quý II/2023, thực hiện 75% kế hoạch năm 2023    
- BSR lãi quí II/2023 giảm nhưng vẫn vượt 81% kế hoạch năm    
- Vận tải tàu dầu “ngược sóng” lãi đậm    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Lượng dầu mỏ Trung Quốc nhập khẩu từ Nga năm 2022 – tháng 6/2023    
Biểu đồ 3: Nguồn cung dầu thô của Arab Saudi và Nga cho Trung Quốc trong nửa đầu năm 2019 – 2023    
Biểu đồ 4: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thô 6 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 8: Lợi nhuận sau thuế của PVD    
Biểu đồ 9: Lãi ròng từng quí của GAS    
Biểu đồ 10: Kết quả kinh doanh của GAS từ năm 2018 và kế hoạch 2023    
Biểu đồ 11: Tiền mặt và tiền gửi của GAS    
Biểu đồ 12: Lợi nhuận của PLX    
Biểu đồ 13: Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của PSH   
Biểu đồ 14: Kết quả kinh doanh của BSR   

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 21/7/2023    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu dầu thô tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu xăng dầu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023    
Bảng 4: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong nửa đầu T7/2023    
Bảng 5: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T7/2023    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023    
Bảng 7: Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của PVD   
Bảng 8: Các chỉ tiêu kinh doanh của GAS trong quý II/2023    
Bảng 9: Các chỉ tiêu kinh doanh của PLX trong quý II/2023  
Bảng 11: Các chỉ tiêu kinh doanh của OIL trong quý II/2023   
Bảng 12: Các chỉ tiêu kinh doanh của PSH trong quý II/2023    
Bảng 13:  Các chỉ tiêu kinh doanh của BSR trong quý II/2023