Thị trường xăng dầu thế giới tháng 10/2023 biến động tăng giảm liên tục bởi xung đột giữa Israel và Hamas đe dọa đến nguồn cung. Tuy vậy, giá dầu không tăng mạnh cho thấy cung - cầu dầu thế giới là khá cân bằng.
Dự báo cung-cầu thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường xăng dầu Việt Nam và thế giới 10 tháng năm 2023 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 

MỤC LỤC
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    

+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    

- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    

- Cung cầu 10 tháng năm 2023    
2. Diễn biến giá    
3. Công tác quản lý, điều hành giá đối với mặt hàng xăng dầu    
4. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 10 tháng năm 2023    

4.1. Xuất khẩu dầu thô 10 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô  
4.2. Xuất khẩu xăng dầu 10 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
4.3. Nhập khẩu dầu thô 10 tháng năm 2023   
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô   
4.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại 10 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu xăng dầu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu   
- Thị trường nhập khẩu    
5. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.   
- PVD lãi hơn 430 tỷ trong 9 tháng năm 2023, vượt 200% kế hoạch lợi nhuận   
- BSR báo lãi gấp gần 7 lần so với cùng kỳ, tiền mặt và tiền gửi tăng 7.000 tỷ sau một quý   
- 2 nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước tồn kho hơn 1 tỷ USD    
- Triển vọng cổ phiếu ngành dầu khí với giá dầu Brent tăng trên 90 USD/thùng.    
- Lô B - Ô Môn có tín hiệu mới, những cổ phiếu được hưởng lợi    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay   
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thô 9 tháng năm 2023    
Biểu đồ 4: Lượng và giá xăng dầu xuất khẩu trung bình trong năm 2020-T10/2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 9 tháng năm 2023   
Biểu đồ 6: Lượng và giá xăng dầu nhập khẩu trung bình trong năm 2022-T10/2023    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 9 tháng năm 2023    
Biểu đồ 8: Lợi nhuận sau thuế của PVD   
Biểu đồ 9: Lợi nhuận ròng của BSR qua các quí   
Biểu đồ 10: Tồn kho của 2 nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước    
Biểu đồ 11: Doanh thu thuần theo quí 
Biểu đồ 12: Lợi nhuận sau thuế theo quí của Petrolimex và PV Oil   

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 23/10/2023    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu dầu thô tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu xăng dầu tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 4: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong nửa đầu T10/2023    
Bảng 5: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T10/2023  
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 7: Kết quả kinh doanh quí III và 9 tháng năm 2023 của PVD   
Bảng 8: Lợi nhuận ròng của BSR qua các quí    
Bảng 9: Doanh thu kỳ vọng của các doanh nghiệp