THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THÁNG 3/2021 VÀ DỰ BÁO
I. DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất
2. Diễn biến giá
3. Dự báo
4. Tình hình xuất nhập khẩu phân bón 
4.1. Tình hình xuất khẩu
4.2. Tình hình nhập khẩu phân bón
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI
1. Diễn biến giá
2. Dự báo
III. THÔNG TIN THAM KHẢO
1. Phân bón Phú Mỹ: Hoàn thành tốt kế hoạch quý I/2021 bất chấp Covid-19    
2. Giá phân bón tăng sốc, cổ phiếu cũng "sốt" với kỳ vọng của nhà đầu tư vì những lý do này
3. Phân bón Bình Điền lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý I/2021
4. Sản lượng và giá phân bón tăng mạnh, Đạm Phú Mỹ (DPM) có thể lãi gần 800 tỷ đồng trong năm 2021
5. Bộ Công Thương phản hồi về việc tạm dừng áp thuế tự vệ với phân bón DAP