Thị trường phân bón trong nước cũng như thế giới trong tháng những tháng cuối năm sẽ có nhiều biến động bởi nhu cầu phân bón, nhất là phân Urea sẽ tăng nhanh khi sản xuất nông nghiệp bước vào cao điểm. 
Dự báo cung-cầu thị trường phân bón trong nước, thế giới, diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường phân bón Việt Nam và thế giới 10 tháng năm 2023 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Tình hình xuất nhập khẩu    
3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón 10 tháng  năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
4. Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước    
- Lợi nhuận nhóm phân NPK đi lên, Urea đi xuống trong quý III/2023    
- LAS báo lãi quý III/2023 gấp 3 lần cùng kỳ    
- DCM báo lợi nhuận quý III/2023 giảm gần 90%    
- Ngược chiều ngành phân bón, quý III/2023, BFC báo lãi gấp 13 lần cùng kỳ    
- Đạm Hà Bắc quí III/2023 lỗ lên đến 309 tỷ    
- DCM chuẩn bị mua lại một công ty phân bón từ chủ nhân Hàn Quốc    
- Lãi sau thuế quý III/2023 của Đạm Phú Mỹ giảm đến 93%    
- Lượng tiêu thụ phân bón Phú Mỹ tăng 12% so với cùng kỳ    
- Giá phân bón liệu có tăng theo nhu cầu khi vào cao điểm Đông Xuân    
5. Dự báo thị trường phân bón trong nước trong thời gian tới    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu   
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón  

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 10/2023    
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 10/2023    
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 4: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T10/2023    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 9 tháng năm 2023    
Biểu đồ 6: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T10/2023    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 9 tháng năm 2023    
Biểu đồ 8: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo    
Biểu đồ 9: Lãi ròng từng quí của DCM    
Biểu đồ 10: Lợi nhuận của BFC qua các quí    
Biểu đồ 11: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của DPM và DCM    
Biểu đồ 12: Lợi nhuận sau thuế của DPM    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 10/2023   
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 10/2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 9 và 9 tháng năm 2023   
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 10/2023    
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T10/2023    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 9/2023   
Bảng 8: Các chỉ tiêu của LAS trong quí III/2023    
Bảng 9: Lãi ròng từng quí của DCM    
Bảng 10: Lợi nhuận của BFC qua các quí