Đại dịch COVID-19 và tiếp sau đó là hàng loạt các biến cố khác liên quan đến địa chính trị, biến đổi khí hậu, xung đột thương mại, nạn cướp biển và tấn công mạng… đã và đang những khó khăn lớn với chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế mà những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những bên tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trên thế giới.
Bước sang năm 2023, những tuần đầu năm đã chứng kiến các diễn biến phức tạp hơn về địa chính trị cộng với thiên tai và thời tiết cực đoan vì biến đổi khí hậu, hàng loạt động thái chính sách mới ở cấp quốc gia và khu vực, buộc nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường trên thế giới và các doanh nghiệp phải xem xét lại các hạng mục chính trong các đánh giá triển vọng về kinh tế cũng như thị trường logistics của mình.
Báo cáo Thị trường logistics Việt Nam và thế giới, số tháng 01/2023 cập nhật những diễn biến và dự báo mới nhất cho tổng thể thị trường và từng phân khúc vận tải (đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt), dịch vụ giao nhận, kho bãi, bất động sản logistics… khi các yếu tố mới xuất hiện trong 5 tuần đầu năm ảnh hưởng đến cục diện chung. Đồng thời các phân tích về chuỗi cung ứng, sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xu hướng biến động của các nguồn hàng và các phân khúc triển vọng cũng được đề cập. Các phân tích và dự báo hy vọng sẽ góp phần tạo cơ sở đầu vào hữu ích cho các kế hoạch và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trong các tháng tới.


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH:  

 
LỜI NÓI ĐẦU    
TÓM TẮT    
1.    TÌNH HÌNH CHUNG    
1.1.    Thị trường logistics thế giới trong tháng, dự báo và khuyến nghị    

1.1.1.    Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo    
1.1.2.    Cách tiếp cận mới trong quản lý chuỗi cung ứng và khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khi những đặc quyền và rào cản gia nhập thị trường thay đổi  
1.1.3.    Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng 
  
1.2.    Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam trong tháng và dự báo  

1.2.1.    Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong tháng:   
1.2.2.    Dự báo: 
  
1.3.    Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)    

1.3.1. Tình hình nguồn hàng    
a)    Nguồn hàng sản xuất trong nước:    
b)    Nguồn hàng xuất, nhập khẩu   
c)    Nguồn hàng bán lẻ:    
1.3.2. Dự báo
    
2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI    
2.1.    Tình hình chung   

2.1.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển    
2.1.2.    Cơ cấu phương thức vận tải    

2.2.    Vận tải đường bộ    

2.2.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ   
2.2.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp 
  
2.3.    Vận tải đường sắt    

2.3.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt   
2.3.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: 
  
2.4.    Vận tải hàng không    

2.4.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không  
2.4.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp 
  
2.5.    Vận chuyển đường thủy nội địa    

2.5.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa    
2.5.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp   
 
2.6.    Vận chuyển đường biển    

2.6.1.    Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:  
2.6.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: 
  
3.    CẢNG BIỂN  
3.1.    Tình hình chung    

3.1.1.    Cập nhật diễn biến   
3.1.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:   
3.2.    Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu   
3.2.1.    Cảng biển Hà Tĩnh    
3.2.2.    Cảng biển Hải Phòng    
3.2.3.    Cảng Cái Mép – Thị Vải (CM-TV)  
3.2.4.    Cảng biển Đà Nẵng   
3.2.5.    Cảng biển Quảng Ninh    
3.2.6.    Cảng Cát Lái 
 
4.    GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN   
4.1.    Giao nhận, chuyển phát    
4.2.    Kho bãi, bất động sản logistics   

4.2.1.    Diễn biến và xu hướng chung:    
4.2.2.    Tình hình tại các khu vực:   
 
5.    TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 01 NĂM 2023    
5.1.    Tình hình doanh nghiệp nói chung:   
5.2.    Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:    
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2021 - 2023    
Biểu đồ 2: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 01/2023 (% theo lượng hàng hóa)    
Biểu đồ 3: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 01/2023  
Biểu đồ 4: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2021-2023    
Biểu đồ 5: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2021- 2023    
Biểu đồ 6: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2021-2023  
Biểu đồ 7: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2021-2023    38
Biểu đồ 8: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2021-2023    
Biểu đồ 9: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022    
Biểu đồ 10: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam các tháng năm 2021 và 2022   


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Nguồn hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại   
Bảng 2: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới tháng 01/2023 so với tháng 01/2022   
Bảng 3: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong tháng 01/2023 so với tháng 01/2022 
 

DANH MỤC HỘP

Hộp 1: Dự báo thị trường vận tải hàng hóa hàng không năm 2023    
Hộp 2: Sau đợt điều chỉnh gần đây, khi nào thị trường vận tải hàng hóa sẽ phục hồi?    
Hộp 3: 3 xu hướng mới trong cách tiếp cận tổng thể về quản lý và cộng sinh trong chuỗi cung ứng   
Hộp 4: Tại sao liên minh 2M kết thúc  
Hộp 5: Dự báo thị trường vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Việt Nam năm 2023    
Hộp 6: Mức giá lưu bãi cho các container bắt đầu từ năm 2023   
Hộp 7: Thị trường giao nhận, chuyển phát: Nhu cầu cao nhưng áp lực cạnh tranh cũng lớn