Bao bì giấy có vai trò đặc biệt quan trọng trong ngành bao bì, đóng gói cũng như trên thị trường vật liệu tái chế, chiếm khoảng 68% tổng số bao bì tái chế. Ngoài ra, giấy và bìa có tỷ lệ tái chế cao nhất trên toàn thế giới, ngoại trừ tại một số quốc gia nơi thủy tinh có tỷ lệ tái chế cao hơn. 

Dự báo, trong 5-10 năm tới, nhu cầu tiêu dùng .... tại Việt Nam dự báo tăng trưởng 14-18%/năm. Do đó, kế hoạch mở rộng sản xuất của các nhà máy giấy ....là hướng đi ... 

Hiện nay cả nước có khoảng ... doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong ngành giấy, khoảng 90% sản lượng sản xuất trong nước là các sản phẩm giấy...

Phân tích tình hình xuất, nhập khẩu và biến động giá giấy;
+ Trong 9 tháng năm 2023, trị giá xuất khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy của Việt Nam đạt ...triệu USD, tăng ...% so với 9 tháng năm 2022. Hai thị trường xuất khẩu giấy hàng đầu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Xuất khẩu sang 2 thị trường này chiếm 48,16% tổng kim ngạch xuất khẩu. 
+ Tính chung 9 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu ...nghìn tấn giấy với tổng giá trị gần ....triệu USD, ....5,37% về lượng và ...14,13% giá trị nhập khẩu so với 9 tháng năm 2022. Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia là các thị trường lớn cung cấp giấy các loại cho Việt Nam.

- Dự báo các thách thức và khuyến nghị đối với doanh nghiệp giấy.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1. Quy mô, đặc điểm và xu hướng thị trường giấy, bao bì giấy thế giới
1.1. Quy mô và đặc điểm thị trường
1.2. Các xu hướng chính
2. Thị trường giấy và bao bì giấy Việt Nam: Đặc điểm, các động lực chính và phân khúc chính
2.1. Năng lực cung ứng, nhu cầu tiêu thụ
2.2. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và các dự án tiêu biểu
2.3. Dự báo tốc độ tăng trưởng và các động lực chính
3. Tình hình xuất, nhập khẩu và biến động giá giấy
3.1. Xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy
3.2. Nhập khẩu giấy phục vụ sản xuất sản phẩm giấy
3.2.1 Nhập khẩu giấy các loại 
3.2.2 Nhập khẩu các sản phẩm từ giấy 
4. Dự báo các thách thức và khuyến nghị
5. Cơ hội giao thương
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện của Việt Nam giai đoạn 2016-2022 
Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy của Việt Nam tới tháng 9/2023 
Biểu đồ 3: Tỷ trọng của giấy và sản phẩm từ giấy trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2019 tới tháng 9 năm 2023 
Biểu đồ 4: Cơ cấu giấy và các sản phẩm từ giấy xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2023 
Biểu đồ 5: Biến động lượng và giá nhập khẩu trung bình giấy các loại hàng năm, giai đoạn 2019 đến tháng 9/2023 
Biểu đồ 6: Nhập khẩu giấy các loại vào Việt Nam đến tháng 9/2023 
Biểu đồ 7: Tỷ trọng của giấy các loại trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2019 tới tháng 9 năm 2023 
Biểu đồ 8: Cơ cấu giấy các loại nhập khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2023 
Biểu đồ 9: Nhập khẩu các sản phẩm từ giấy vào Việt Nam đến tháng 9/2023 
Biểu đồ 10: Tỷ trọng của sản phẩm từ giấy trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2019 tới tháng 9 năm 2023 
Biểu đồ 11: Cơ cấu các sản phẩm từ giấy nhâp khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2023 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Trị giá xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam giai đoạn 2019-2023 
Bảng 2: Xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy của Việt Nam theo thị trường đối tác trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023 (trị giá, tăng giảm và tỷ trọng) 
Bảng 3: Thống kê xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy theo các FTA đa phương mà Việt Nam là thành viên (RCEP, AFTA, CPTPP, EVFTA) 
Bảng 4: Trị giá nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam giai đoạn 2019-2023 
Bảng 5: Giá trị nhập khẩu giấy các loại trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023 
Bảng 6: Trị giá nhập khẩu sản phẩm từ giấy của Việt Nam giai đoạn 2019-2023 
Bảng 7: Giá trị nhập khẩu sản phẩm từ giấy trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023 
Bảng 8: Tham khảo mức giá nhập khẩu trung bình một số loại giấy chính, theo thị trường và theo chủng loại 
Bảng 9: Định mức tiêu thụ năng lượng (SEC) trong ngành giấy Việt Nam giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Nhu cầu yếu khiến dự trữ tăng cao đáng lo ngại 
Hộp 2: Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong cải tiến bao bì giấy theo hướng thân thiện với môi trường, giảm áp lực xử lý phế thải 
Hộp 3: Tham khảo kinh nghiệm về chiến lược nhiên liệu phù hợp cho các doanh nghiệp giấy