Phân tích toàn cảnh thị trường thép xây dựng và nguyên vật liệu sản xuất thép (quặng sắt, phôi thép, phế liệu…) trên thế giới trong tháng 7/2021 và 7 tháng, phân tích xu hướng diễn biến giá, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ, chính sách trên thị trường thế giới, đặc biệt tại một số thị trường chính tại châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, từ đó rút ra dự báo và tác động tới thị trường Việt Nam.
MỤC LỤC
THÉP THẾ GIỚI.
1. Xu hướng giá chung trên thế giới
  1.1. Diễn biến thị trường các sản phẩm thép xây dựng thế giới
  1.2. Diễn biến giá nguyên liệu sản xuất thép
  1.3. Diễn biến giá tại Trung Quốc
  1.4. Diễn biến giá tại Châu Âu
  1.5. Diễn biến giá tại Mỹ
2. Cung- cầu thép xây dựng và nguyên liệu sản xuất thế giới
  2.1. Nguồn cung thép toàn thế giới..
  2.2. Nguồn cung tại các thị trường trọng điểm
  2.3. Nhu cầu tiêu thụ thép quốc tế.
  2.4. Nhu cầu tiêu thụ thép tại các thị trường trọng điểm
3. Chính sách thép tại một số nước trọng điểm  
4. Dự báo thị trường thép thế giới
LIỆU VIỆT NAM
1. Diễn biến giá tại Việt Nam
2.   Sản xuất
3.   Nhập khẩu
4.   Xuất khẩu
5.   Tiêu thụ nội địa
6.    Tác động của dịch Covid 19
7.   Dự báo thị trường thép Việt Nam trong tháng 8/2021
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Giá thép xây dựng (1) và phế liệu (2) tại Sàn giao dịch London 7
tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 2: Diễn biến giá quặng sắt Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 3: Giá quặng sắt (1), than luyện cốc (2), than cốc (3) tại thị trường Đại
Liên Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 4: Diễn biến giá thép xây dựng (Rebar) (2) và thép HRC (1) tại Thượng
Hải- Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2021