Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam quý I/2021 ước đạt 422,3 nghìn tấn với trị giá 1,687 tỷ USD, tăng 4,77% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 2,2% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Mục lục
1. Kết quả xuất khẩu thủy sản sơ bộ tháng 3/2021 và dự báo
2. Tình hình xuất khẩu thủy sản tháng 2 và 2 tháng năm 2021
2.1 Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 2 tháng năm 2021
2.2 Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu 2 tháng năm 2021
Hình 1: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2020 – 2021
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu thủy sản tháng 2 và 2 tháng năm 2021
Bảng 2: Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tháng 2 và 2 tháng năm 2021