Tháng 3/2021, giá xuất khẩu khô đậu tương thế giới giảm so với tháng trước do nguồn cung dồi dào tại các nước Nam Mỹ đang vào mùa thu hoạch đậu tương. 2 tháng đầu năm 2021, lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam đạt 605,5 nghìn tấn, trị giá 295,3 triệu USD, giảm 6,7% về lượng nhưng tăng 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, trong đó nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh.

Mục lục

1. Tình hình thế giới
2. Tình hình trong nước
Bảng : Tham khảo giá xuất khẩu lúa mỳ trên thị trường thế giới