Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 30 nhóm hàng sang Vương quốc Anh với trị giá 4,65 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 1,64% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng năm 2022.

Dữ liệu thống kê chi tiết theo mã HS 6 chữ số về xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh năm 2021 và 9 tháng năm 2022 của các nhóm hàng: Giày dép các loại, Hàng dệt, may, Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Sắt thép các loại
Thông tin thống kê gồm các trường:
- Tên nhóm hàng
- Mã HS 6 chữ số
- Mô tả mã HS 6 chữ số
+ Trị giá (1.000 USD) cộng dồn 12 tháng năm 2021 và 9 tháng năm 2022
+ Trị giá (1.000 USD) từng tháng từ tháng 1 tới tháng 12
Thời gian của dữ liệu: năm 2021, 2022
Nguồn thông tin: Thống kê Hải quan 
Định dạng dữ liệu: Được lưu trữ trong file excel