Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu gần 50 nhóm hàng từ Vương quốc Anh với trị giá 508 triệu USD, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 0,27% tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng năm 2022.

Dữ liệu thống kê chi tiết theo mã HS 6 chữ số về nhập khẩu của Việt Nam từ Vương quốc Anh năm 2021 và 9 tháng năm 2022 của các nhóm hàng: Chất dẻo nguyên liệu, Giấy các loại, Hóa chất, Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, Sắt thép các loại.
Thông tin thống kê gồm các trường:
- Tên nhóm hàng
- Mã HS 6 chữ số
- Mô tả mã HS 6 chữ số
+ Trị giá (1.000 USD) cộng dồn 12 tháng năm 2021 và 9 tháng năm 2022
+ Trị giá (1.000 USD) từng tháng từ tháng 1 tới tháng 12
Thời gian của dữ liệu: năm 2021, 2022
Nguồn thông tin: Thống kê Hải quan 
Định dạng dữ liệu: Được lưu trữ trong file excel