Hai tháng đầu năm 2021, xuất khẩu tôm của Việt Nam ước đạt 43,3 nghìn tấn với kim ngạch 375 triệu USD, tăng 2,2% về lượng và giảm 1,44% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo, xuất khẩu tôm của Việt Nam nửa đầu năm 2021 sẽ đạt kết quả tăng trưởng tốt do Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất, xuất khẩu mặt hàng tôm. Bên cạnh đó, nhu cầu tôm thế giới tăng cao đặc biệt là những sản phẩm tôm nước ấm có mức giá trung bình, thấp…

MỤC LỤC
1.    Tình hình xuất khẩu mặt hàng tôm của Việt Nam    
2.    Giá xuất khẩu mặt hàng tôm của Việt Nam    
3.    Dự báo xuất khẩu mặt hàng tôm trong thời gian tới
Bảng 1: Xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2020 – 2021
Bảng 2: Giá xuất khẩu mặt hàng tôm của Việt Nam trong tháng 1/2021
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng 1/2021