Về dài hạn, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ trái cây của người dân châu Âu tăng cao trở lại, xuất khẩu mặt hàng này sang EU sẽ có những bước tiến đột biến. Để gia tăng giá trị xuất khẩu và nâng cao vị thế của ngành hàng rau quả Việt Nam, doanh nghiệp nên đẩy mạnh khai thác thêm nhiều thị trường ngách Bắc Âu. 
MỤC LỤC
1.Dự báo xuất khẩu hàng rau quả sang EU tăng mạnh sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát
2.Tình hình xuất khẩu hàng rau hoa quả của Việt Nam sang thị trường EU
3.Đánh giá triển vọng xuất khẩu và dự báo
Hình 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng rau hoa quả sang EU qua các tháng năm 2019 – 2021 
Hình 2: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng rau, củ, quả và sản phẩm đã qua chế biến của EU qua các tháng năm 2019 – 2020
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả và sản phẩm chế biến của Việt Nam sang các thị trường EU trong tháng 01/2021
Bảng 2: Một số mặt hàng rau quả và sản phẩm chế biến xuất khẩu sang EU trong 1 năm 2021