Quý II/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường EU vẫn gặp khó khăn do dịch Covid-19 chưa được khống chế khiến sức tiêu thụ sụt giảm khi nhiều nhà hàng, quán cà phê phải thực hiện giãn cách xã hội. 

Mục lục:
1. Tình hình xuất khẩu cà phê
2. Thị trường cà phê xuất khẩu
3. Chủng loại cà phê xuất khẩu
4. Thị phần cà phê của Việt Nam tại EU
5. Đánh giá triển vọng và dự báo
Triển vọng xuất khẩu mặt hàng cà phê sang các thị trường tiềm năng thuộc EU