- Theo USDA, trong tháng 7/2020 chuỗi cung ứng thịt bò và các kênh phân phối tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, đặc biệt là ở Mỹ, sau khi nhiều nhà máy giết mổ gia súc đã giảm gần 50% so với năm 2019.
- Trên toàn cầu, sự lan rộng của Covid – 19 vẫn tiếp tục diễn ra ở một số quốc gia - ngành chế biến thịt của Brazil hiện đang trong tình trạng báo động cao - và Úc đã may mắn tránh được bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với ngành chế biến thịt bò, việc sản xuất chỉ bị hạn chế cung cấp quốc gia.