Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Gạo

Thông tin về diễn biến thị trường gạo trong kỳ từ ngày 27-10-2020 đến ngày 10-11-2020

Giá bán: 30.000 đ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Mới cập nhập