Theo số liệu thống kê của NMFS, nhập khẩu thủy sản của Mỹ tháng 1/2021 tăng 0,5% về lượng và tăng 0,8% về trị giá so với tháng 1/2020, đạt 273,9 nghìn tấn với trị giá 1,99 tỷ USD. Trong đó Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 6 cho Mỹ về trị giá và thứ 3 về lượng trong tháng 1/2021, chiếm 9,08% về lượng và chiếm 6,86% về trị giá, đạt 24,8 nghìn tấn với trị giá 137 triệu USD, tăng 6,8% về lượng và tăng 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Mỹ trong thời gian tới vẫn tăng mạnh, đặc biệt là những sản phẩm thủy sản đông lạnh, dễ chế biến tại nhà có mức giá phù hợp.

Mục lục
1.    Tình hình nhập khẩu thủy sản của Mỹ tháng 1/2021
2.    Cơ cấu thị trường cung cấp thủy sản cho Mỹ tháng 1/2021
Hình 1: Nhập khẩu thủy sản của Mỹ năm 2020 - 2021
Bảng 1: Mặt hàng thủy sản nhập khẩu của Mỹ tháng 1/2021
Bảng 2: Thị trường cung cấp thủy sản cho Mỹ tháng 1/2021