Đan Mạch vẫn phải nhập khẩu khoảng 2 tỷ USD thủy sản mỗi năm, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Dự báo, trong thời gian tới, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đan Mạch sẽ tăng mạnh.

MỤC LỤC
1.    Nhu cầu tiêu thụ thủy sản ở thị trường Đan Mạch
2.    Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Đan Mạch 02 tháng đầu năm 2021
Bảng 1: Thị trường cung cấp thủy sản cho thị trường Đan Mạch 11 tháng năm 2020
Biểu 1: Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Đan Mạch
Bảng 2: Xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang Đan Mạch tháng 01/2021