HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
  • Nguồn cung tôm thế giới ở nhiều khu vực đang chịu những bất lợi lớn về lao động và sản xuất vì dịch Covid – 19, đáng chú ý nhất là Ấn Độ, khiến cho nguồn cung tôm của thế giới giảm và thiếu ổn định trong thời gian tới.
  • Nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu tôm của những thị trường lớn là Mỹ và EU đang tăng, nhập khẩu tôm của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang có tín hiệu phục hồi... Đây là những cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam tăng thị phần trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 nếu....
  • Bên cạnh những cơ hội, xuất khẩu tôm của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức ở từng thị trường...
Những diễn biến trong xuất khẩu tôm của Việt Nam và xu hướng, thị hiếu tiêu dùng, chính sách nhập khẩu tại những thị trường lớn sẽ được cập nhật trong “THÔNG TIN về xuất khẩu tôm tháng 5/2021 và dự báo”.
 
MỤC LỤC
TÓM TẮT    
I. SƠ BỘ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TÔM THÁNG 5 NĂM 2021    
II. XUẤT KHẨU TÔM THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2021    
III. XUẤT KHẨU TÔM TỚI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG    

3.1    Thị trường Mỹ    
3.1.1    Nhập khẩu tôm của Mỹ và thị phần tôm của Việt Nam    
3.1.2    Các lô hàng tôm bị FDA từ chối    
3.1.3    Tình hình xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Mỹ    
3.2    Thị trường Nhật Bản    
3.2.1    Thị phần tôm Việt Nam ở Nhật Bản    
3.2.2    Xu hướng tiêu dùng tôm ở Nhật Bản   
3.2.3    Tình hình xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Nhật Bản    
3.3    Thị trường Hàn Quốc    
3.3.1    Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc và thị phần tôm của Việt Nam    
3.3.2    Xu hướng tiêu dùng tôm ở Hàn Quốc    
IV. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    
4.1 Dự báo thị trường tôm Mỹ    
4.2 Dự báo thị trường tôm Hàn Quốc    
4.3 Dự báo thị trường tôm Nhật Bản   

HỆ THỐNG SỐ LIỆU CHI TIẾT, CẬP NHẬT VỀ NGÀNH HÀNG TÔM
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 2: Giá xuất khẩu trung bình tôm của Việt Nam năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam 4 tháng năm 2021    
Biểu đồ 4: Nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2020 – 2021   
Biểu đồ 5: Giá nhập khẩu trung bình tôm của Mỹ năm 2019 – 2021   
Biểu đồ 6: Số lô hàng tôm nhập khẩu vào Mỹ bị từ chối vì liên quan đến kháng sinh cấm năm 2002 – 2021    
Biểu đồ 7: Nhập khẩu tôm của Nhật Bản năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 8: Giá nhập khẩu trung bình tôm của Nhật Bản năm 2019 – 2020    
Biểu đồ 9: Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 10: Giá nhập khẩu trung bình tôm vào Hàn Quốc năm 2019 – 2021    
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2021   
Bảng 2: Thị trường cung cấp tôm cho Mỹ tháng 3 và 3 tháng năm 2021    
Bảng 3: Chủng loại tôm nhập khẩu vào Nhật Bản tháng 3 và 3 tháng năm 2021    
Bảng 4: Thị trường cung cấp tôm cho Nhật Bản tháng 3 và 3 tháng năm 2021    
Bảng 5: Thị trường cung cấp tôm cho Hàn Quốc tháng 3 và 3 tháng năm 2021    
Bảng 6: Mặt hàng tôm nhập khẩu của Hàn Quốc tháng 3 và 3 tháng năm 2021    


NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN