Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 985,92 triệu USD, giảm 14,75% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang Vương quốc Anh trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam chiếm 1,96% trong 10 tháng năm 2022. 
Ước tính cả năm 2022, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang Vương quốc Anh đạt khoảng 1.282 triệu USD, chiếm khoảng 1,6% tổng xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới trong năm 2022.
Đối với nhóm hàng điện thoại: Việt Nam là thị trường cung cấp điện thoại chính cho Vương quốc Anh, chiếm 19,75% trong 9 tháng năm 2022 (thời gian có cập nhật dữ liệu mới nhất), nhưng vẫn phải cạnh tranh với khoảng điện thoại và linh kiện tử khoảng 60 nguồn cung ứng khác trên thế giới. 
Thị trường điện thoại các loại: 
+ Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh ở Vương quốc Anh đã tăng lên hàng năm, đạt tới 93% dân số ở độ tuổi có thể sử dụng điện thoại vào năm 2022. 
+ Đến năm 2025, dự báo dân số Vương quốc Anh sẽ đạt 68,3 triệu người và 95% (khoảng 65 triệu người) sẽ sử dụng điện thoại thông minh.
Cập nhật các quy định, chính sách
Hướng dẫn Doanh nghiệp đăng ký để trở thành thành viên của nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử (WEEE) và hoạt động hợp pháp 
Quy định của Vương quốc Anh về cách phân loại thiết bị điện xuất nhập khẩu: thiết bị liên lạc, camera, các bộ phận và phụ kiện của chúng.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI, MÁY VI TÍNH VÀ LINH KIỆN TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
1 Phân tích hoạt động xuất điện thoại các loại, máy vi tính và linh kiện của Việt Nam với các thị trường trong UKVFTA
1.1. Điện thoại và linh kiện các loại xuất khẩu
1.2. Máy tính và linh kiện xuất khẩu
2 Phân tích cạnh tranh
2.1. Điện thoại các loại
2.2. Máy tính và linh kiện
3 Phân tích tình hình thương mại và thị trường điện thoại các loại, máy vi tính và linh kiện của Vương quốc Anh
3.1. Tình hình thương mại và thị trường điện thoại các loại, máy vi tính và linh kiện của Vương quốc Anh
3.1.1. Thị trường điện thoại các loại 
3.1.2. Về thị trường máy tính điện tử 
3.2. Tình hình nhập khẩu điện thoại các loại, máy vi tính và linh kiện của Vương quốc Anh
3.3. Tình hình xuất khẩu điện thoại các loại, máy vi tính và linh kiện của Vương quốc Anh
3.3.1. Điện thoại các loại
3.3.2. Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Vương quốc Anh:
4 Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh điện thoại di động tại Vương quốc Anh
4.1. Doanh nghiệp phân phối 
4.2. Doanh nghiệp nhập khẩu 
PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG MÁY TÍNH, MÁY VI TÍNH VÀ LINH KIỆN TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI LEN 
1 Quy định của Vương quốc Anh về phân loại thiết bị điện xuất nhập khẩu
2 Hướng dẫn nhà sản xuất đăng ký tuân thủ WEEE
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện sang Vương quốc Anh - (ĐVT: triệu USD) 
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện sang Vương quốc Anh - (ĐVT: triệu USD) 
Biểu đồ 3: Cơ cấu các nguồn cung điện thoại nhập khẩu vào Vương quốc Anh 
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường cung ứng sản phẩm điện tử và linh kiện vào Vương quốc Anh (theo giá trị nhập khẩu) 
Biểu đồ 5: Doanh thu thị trường điện thoại thông minh của Vương quốc Anh giai đoạn 2018-2022 và dự báo 
Biểu đồ 6: Đăng ký thuê bao di động của Vương quốc Anh trên 100 dân (biến động qua các năm) 
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu điện thoại của Vương quốc Anh 
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Vương quốc Anh 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: 20 thị trường cung ứng điện thoại các loại lớn nhất vào Vương quốc Anh dẫn đầu về trị giá nhập khẩu 
Bảng 2: Top 25 thị trường cung ứng máy tính các loại vào Vương quốc Anh theo trị giá nhập khẩu tháng 9/2022 
Bảng 3: Chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu vào Vương quốc Anh 
Bảng 4: 20 thị trường dẫn đầu về trị giá xuất khẩu điện thoại các loại từ Vương quốc Anh 
Bảng 5: Chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu của Vương quốc Anh trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022 
Bảng 6: 20 thị trường dẫn đầu về trị giá xuất khẩu máy tính từ Vương quốc Anh 
Bảng 7: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu máy tính và linh kiện theo mã HS 84.71.30 (mã HS này doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu)