Tỷ trọng nhập khẩu hóa chất từ Vương quốc Anh trong tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam lần lượt chiếm 0,05% trong tháng 9/2022 và chiếm 0,05% trong 9 tháng năm 2022. 
Tỷ trọng nhập khẩu hóa chất trong tổng nhập khẩu từ Vương quốc Anh chiếm 0,38% trong tháng 9/2022 và chiếm 0,57% trong 9 tháng năm 2022.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

TÓM TẮT
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG CHẤT DẺO VÀ HÓA CHẤT TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu chất dẻo và hóa chất của Việt Nam với các thị trường trong UKVFTA
1.1. Hóa chất nhập khẩu từ Vương quốc Anh
1.2. Chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ Vương quốc Anh
2. Phân tích tình hình thương mại và thị trường chất dẻo và hóa chất của Vương quốc Anh
2.1. Tình hình thị trường sản phẩm chất dẻo Vương quốc Anh
2.2. Tình hình nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu và xuất khẩu hóa chất của Vương quốc Anh
3. Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực chất dẻo và hóa chất tại Vương quốc Anh
4. Các yếu tố quan trọng góp phần thành công quan với các doanh nghiệp phân phối hóa chất nhỏ ở Anh sau hiệu ứng Brexit 
PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG CHẤT DẺO VÀ HÓA CHẤT TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI LEN 
1. Quy định (yêu cầu, tiêu chuẩn) về chất lượng sản phẩm
2. Quy định, chính sách, yêu cầu trong quy trình xuất nhập khẩu 
2.1. Thuế bao bì nhựa: các bước cần thực hiện
2.2. Tính trọng lượng của bao bì để tính thuế bao bì nhựa
2.3. Kiểm tra xác định bao bì phải chịu thuế bao bì nhựa