Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam từ Vương quốc Anh trong xu hướng giảm trong 2 tháng liên tiếp 8, 9/2022. So với nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu chung của Việt Nam thì lượng nhập khẩu từ Vương quốc Anh cùng xu hướng, nhưng kim ngạch nhập khẩu ngược với xu hướng nhập khẩu chung.
Thông tin chi tiết về các công ty sản xuất hóa chất cơ bản ở Vương quốc Anh, bao gồm báo cáo tài chính, liên hệ bán hàng và tiếp thị, đối thủ cạnh tranh hàng đầu và thông tin chi tiết về công ty. Thông tin do Dun & Bradstreet thu thập thông tin kinh doanh sản xuất hóa chất cơ bản từ các nguồn đáng tin cậy để giúp doanh nghiệp hiểu được hiệu quả hoạt động của công ty, tiềm năng tăng trưởng và áp lực cạnh tranh. Trong CSDL có hơn 800 doanh nghiệp.
Định nghĩa của các thành phần đối với thuế bao bì nhựa.
Quy định bao bì có thể tái sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Vương quốc Anh.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG CHẤT DẺO VÀ HÓA CHẤT TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
1 Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu chất dẻo, hóa chất của Việt Nam với các thị trường trong UKVFTA
1.1. Hóa chất nhập khẩu từ Vương quốc Anh
1.2. Chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ Vương quốc Anh
2 Tình hình nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu, hóa chất của Vương quốc Anh
2.1. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu vào Vương quốc Anh:
2.2. Nhập khẩu hóa chất vào Vương quốc Anh:
3 Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực chất dẻo và hóa chất tại Vương quốc Anh
3.1. Doanh nghiệp VAT/PAYE trong lĩnh vực sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tại Vương quốc Anh
3.2. Doanh nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản ở Vương quốc Anh
PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG CHẤT DẺO VÀ HÓA CHẤT TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI LEN 
1 Định nghĩa của các thành phần đối với thuế bao bì nhựa 
2 Quy định bao bì có thể tái sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Vương quốc Anh 
3 Trách nhiệm với chất thải bao bì  
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Trị giá hóa chất Việt Nam nhập khẩu từ Vương quốc Anh từ tháng 1/2021 tới tháng 9/2022 
Biểu đồ 2: Lượng và trị giá chất dẻo nguyên liệu Việt Nam nhập khẩu từ Vương quốc Anh hàng tháng năm 2021 và tới tháng 9/2022 
Biểu đồ 3: Thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu tới Vương quốc Anh 
Biểu đồ 4: Thị trường cung cấp hóa chất hữu cơ tới Vương quốc Anh 
Biểu đồ 5: Số lượng doanh nghiệp VAT/PAYE trong lĩnh vực sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tại Vương quốc Anh (UK) vào năm 2022, theo quy mô doanh thu 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chủng loại chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022 
Bảng 2: 20 thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu chính cho Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022 
Bảng 3: Chủng loại hóa chất hữu cơ nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022 
Bảng 4: 25 thị trường cung cấp hóa chất hữu cơ chính cho Vương quốc Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022 
Bảng 5: Danh sách các Công ty sản xuất hóa chất cơ bản tại Vương quốc Anh