Báo cáo này giúp các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các quy tắc thương mại khi bán hàng hóa thông qua thương mại điện tử cho Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ.

Báo cáo đề cập đến các điều kiện nhập khẩu liên quan và vai trò của cơ quan hải quan trong việc thu thuế đối với thương mại điện tử.

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến tầm quan trọng của việc hạch toán và nộp thuế gián thu một cách chính xác. Nó cũng giải thích các thủ tục mới mà Liên minh Châu Âu sẽ áp dụng từ tháng 7/2021 với các nghĩa vụ mới đối với người bán và thị trường.


Thương mại điện tử tại biên giới: Tìm hiểu về hải quan và thuế gián thu cho các thị trường Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu.


Để xem chi tiết vui lòng Tải tài liệu (miễn phí)