Báo cáo nhập khẩu thủy sản của Mỹ tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021
Theo số liệu thống kê của NMFS, nhập khẩu thủy sản của Mỹ tháng 2/2021 tăng 0,83% về lượng và giảm 0,54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 216,1 nghìn tấn với trị giá 1,615 tỷ USD. Trong đó Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 6 cho Mỹ, chiếm 8,51% về lượng và chiếm 6,29% về trị giá và thị trường cung cấp thủy sản có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong nhóm 6 thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Mỹ.
Mục lục:
1. Tình hình nhập khẩu thủy sản của Mỹ tháng 2 năm 2021
2. Tình hình nhập khẩu thủy sản của Mỹ 2 tháng đầu năm 2021
3. Các đơn hàng thủy sản bị FDA từ chối trong tháng 3/2021

Hình 1: Nhập khẩu thủy sản của Mỹ năm 2020 – 2021
Hình 2: Số lô hàng tôm nhập khẩu vào Mỹ bị từ chối vì liên quan đến kháng sinh cấm năm 2002 – 2021
Bảng 1: Mặt hàng thủy sản nhập khẩu của Mỹ tháng 2 và 2 tháng năm 2021
Bảng 2: Thị trường cung cấp thủy sản cho Mỹ tháng 2 và 2 tháng năm 2021