+ Tổng quan thị trường nông, lâm sản
+ EU tăng nhập khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh từ Việt Nam
+ Giá vàng đi ngang, USD ít biến động
+ Quy định mới về cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan Thuế