Nội dung chính số ra ngày 9/9/2020:
+ Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2020
+ Ngành NH đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng
+ ECB có thể nới lỏng hơn tiền tệ
+ Giá vàng tiến nhẹ, USD ổn định