Nội dung chính số ra ngày 7/9/2020:
+ Thông tin về tình hình hàng hóa Việt Nam tận dụng ưu đãi EVFTA
+ Xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm mạnh
+ Tình hình thị trường Israel và quan hệ thương mại với Việt Nam
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 04/09