+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Thâm hụt thương mại của Mỹ cao kỷ lục
+ Vàng tăng giá, USD giữ ổn định
+ Triển khai nghiêm túc chuẩn mực Basel II giúp các ngân hàng tăng sức đề kháng