Nội dung chính số ra ngày 6/11/2020
+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ FED giảm điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ
+ Thu ngân sách 10 tháng 2020 đạt 979,724 tỷ đồng
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm cùng tăng