Nội dung chính số ra ngày 5/9/2020:
+ Tình hình thương mại, giá cả, vận tải và du lịch đến hết tháng 8/2020
+ Giá heo hơi lùi về dưới ngưỡng 80.000 đồng/kg
+ Lợi nhuận của các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc giảm mạnh
+ Giá vàng “nóng, lạnh” thất thường, USD giữ ổn định