Nội dung chính số ra ngày 4/11/2020
+ Tình hình thương mại, giá cả, vận tải và du lịch đến hết tháng 10
+ Chuyển đổi sang truy xuất nguồn gốc điện tử - Giải pháp thực hiện TXNG trong bối cảnh Covid-19
+ Giá vàng bứt tăng mạnh, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ
+ Kinh tế Mỹ phục hồi mạnh trong quý III/2020