+ Hiệp định UKFTA chính thức có hiệu lực từ 23 giờ ngày 31/12/2020
+ Thực thi quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA
+ Phát huy vai trò, vị thế kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân
+ Giá vàng dao động trái chiều với tỷ giá USD