+ Tình hình sản xuất, doanh nghiệp, đầu tư, thu chi ngân sách đến hết tháng 10
+ Triển vọng nào cho đồng Nhân dân tệ?
+ Giá vàng tiếp tục đi xuống, USD ổn định
+ Giá cao su Osaka đứt mạch tăng