+ Tình hình sản xuất, doanh nghiệp và đầu tư đến hết tháng 7/2021
+ Nhu cầu vàng thế giới quý II tăng mạnh nhưng vẫn chưa bằng lúc trước đại dịch
+ Giá vàng biến động nhẹ, USD rớt giá
+ Rủi ro tín dụng có thể tăng mạnh trong nửa cuối năm 2021